Este sitio web foi deseñado e programado seguindo as directrices da iniciativa de accesibilidade web (WAI), que marca uns estándares internacionais na creación de contidos webs accesibles a todo o mundo.

Tomáronse diversas medidas para facer o sitio web máis accesible, entre elas:

  • Orde lóxica de presentación dos elementos en pantalla
  • Incluíronse textos alternativos para as imaxes e calquera contido multimedia
  • A maioría dos enlaces cuxo texto non describe completamente o destino teñen atributos title cunha aclaración

Existe a opción de adaptar o tamaño da fonte mediante teclas de acceso rápido ou accesskey:

  • Aumentar o tamaño da fonte: CTRL + "+"
  • Disminuír  o tamaño da fonte: CTRL + "-"
  • Tamaño da fonte por defecto: CTRL + "0"

Os enlaces que levan a sitios web externos dos que non se pode garantir a súa accesibilidade están acompañados pola icona  e inclúen no seu atributo title a aclaración "accesibilidade web non garantida".