Atrás

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

ORDE do 18 de decembro de 2017 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2018 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, cofinanciado nun 80% polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2018.


Cualificacións profesionais convocadas:

-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio: 553 prazas.

-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais: 435 prazas.

-Servizos para o control de pragas: 65 prazas.

-Xestión de servizos para o control de organismos nocivos: 50 prazas.

-Socorrismo en espazos acuáticos naturais: 224 prazas.

-Socorrismo en instalacións acuáticas: 278 prazas.

-Extinción de incendios e salvamento: 162 prazas.

-Tanatopraxia: 150 prazas.

-Operacións de vixiancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural: 100 prazas.

-Confección e mantemento de artes e aparellos: 50 prazas.