Atrás

Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación para o ano 2016

Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 27 de xuño 2016, publicada no DOG nº135, do 18 de xullo de 2016.

OBXECTO:
A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais en Galicia realizadas desde o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2016, a través dos seguintes tipos de axuda:

  • Subvención á xeración de emprego estable das persoas promotoras ou contratadas indefinidamente
  • Subvención para formación relacionada coas funcións xerenciais
  • Subvención para o inicio da actividade.
  • Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras

PRAZO DE SOLICITUDE
O prazo xeral de solicitudes finaliza o 30 de setembro de 2016. Para subvencións á xeración de emprego estable realizadas entre o 1 de xaneiro e o 18 de xullo, o prazo será ata o 19 de agosto de 2016.

Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 27 de xuño 2016, publicada no DOG nº135, do 18 de xullo de 2016.

Máis información en:
CENTRO ARTEIXO INNOVACION
Concelleria de Promoción Económica e Turismo
Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)
Tfno.: 981640572