Atrás

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS

 

(Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 29 de decembro de 2015, publicado no DOG nº248, de 30 de decembro de 2015).

 

OBXECTO

Incentivar a contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizada por autónomos/as ou persoas profesionais (non S.C., nin C.B. ou autónomos colaboradores) con domicilio social e fiscal en Galicia, entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro de 2016.

 

PERSOAS BENEFICIARIAS

1.- Persoas traballadoras autónomas que realicen a primeira contratación con carácter indefinida durante o primeiro ano de actividade.

2.- Persoas traballadoras  autónomas pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido nos tres primeiros anos de actividade.

 

CONTÍAS

Os incentivos varían segundo ás contratacións indefinidas sexan a tempo completo ou parcial e segundo o colectivo en que se atope a persoa contratada.

 

PRAZO DE SOLICITUDES

As axudas previstas neste programa poderán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral de carácter indefinida. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro 2016. As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de decembro de 2015, poderán presentarse ata o 29 de febreiro de 2016.

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concellaria de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

 

Enlace DOGA