Atrás

Orde de acreditación de experiencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 30 de decembro de 2016 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020

Cualificacións profesionais convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria:

  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes no domicilio
  • Servizos de control de pragas
  • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
  • Socorrismo en instalacións acuáticas
  • Tanatopraxia
  • Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a continxencias no medio natural e rural