Atrás

Incentivos á creación de emprego e incremento da estabilidade laboral para o ano 2016

Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 10 de xuño 2016, publicada no DOG nº133, do 14 de xullo de 2016.

OBXECTO E FINALIDADE:
A finalidade deste programa é proceder á convocatoria para o ano 2016 de incentivos á contratación por conta allea a través dos seguintes programas:

  • Programa de incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacións por desemprego (TR349A)
  • Programa de incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos (TR349C)
  • Programa de incentivos á contratación temporal de persoas desempregadas que esgotasen as prestacións por desemprego (TR349J
  • Programa de incentivos á contratación (indefinida o temporal) de persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social (TR349D)

PRAZO DE SOLICITUDE
Para contratacións realizadas desde o 1 de xaneiro ao 14 de xullo de 2016, ata o 15 de setembro.
Para contratacións realizadas do 15 de xullo ao 30 de setembro, ata o 30 de setembro de 2016.

Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Máis información en:
CENTRO ARTEIXO INNOVACION
Concelleria de Promoción Económica e Turismo
Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)
Tfno.: 981640572