Atrás

Curso de preparación de probas de competencias clave

A Concellería de Promoción e Desenvolvemento organiza un curso para preparar as probas de competencias clave que convoca anualmente a Consellería de Economía , Emprego e Industria.

Destinatarios/as

Persoas empadroadas no Concello de Arteixo que non posuan os requisitos formativos para poder acceder a formación con certificado de Profesionalidade de Nivel 2

PRAZO:

As persoas interesadas deberán presentar solicitude de inscrición a partir do 20 de Febreiro de 2017 nas dependencias do departamento no Centro de Arteixo Innovación, Avenida Arsenio Iglesias Parcela nº 46