Atrás

CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS Á CREACION DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRICOLAS EN ZONAS RURAIS

CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS Á CREACION DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRICOLAS EN ZONAS RURAIS

 

 

Resolución do 29 de decembro de 2017, do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), que aproba as axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

 

Obxecto:

 

Axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que contribúan á diversificación económica, crecemento de emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais.

 

Requisitos:

 

  • Non ter comezado o proxecto antes da presentación da solicitude de axuda.
  • Os gastos ou investimentos deben estar localizados en Galicia.
  • Creación dun mínimo dun emprego.

 

Prazo (por medios electrónicos):

 

Presentación de solicitudes do 26.01.2018 ao 25.03.2018 a través do enderezo da internet http://www.tramita.igape.es.

 

 

Enlace DOGA

 

 

Máis información:

CONCELLO DE ARTEIXO

Concellería de Promoción e Desenvolvemento

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tel. 981640572