Atrás

Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

Acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral

ORDE do 4 de decembro de 2018 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Ligazóns: