D.C.M. SALORIO

Construción de maquinaria para industria, depuración de augas, piscifactorías, construción naval, caldeirería e estruturas metálicas.


LUGAR ROXIÑAS (DAS) S/N - ARTEIXO
15690
Morás

981645316
981645088

www.dcmsalorio.com

comercial@dcmsalorio.com