CIE TECNOLOGÍAS

Redes de voz e datos, fibra óptica, cableados especiais, instalacións eléctricas, circuíto pechado de televisión, redes de tv, megafonía, ...


POLÍGONO EMPRESARIAL DE SUEVOS EDIFICIO PRINICPAL MODULO 2 A - ARTEIXO
15142
Suevos

981169935
981169114

www.cietecnologias.es

info@cietecnologias.es