ABOGADO MARÍA DEL CARMEN ARIJON LOUREIRO

Todas as ramas do dereito: civil (herdanzas, deslindes, separacións e divorcios, arrendamentos rústicos e urbanos, expedientes de dominio, etc...), penal (accidentes de tráfico, alcolemias, malos tratos, etc...), laboral e seguridade social, mercantil (ad


AVENIDA FISTERRA (DE) 187, 1º DEREITA - ARTEIXO
15142
Arteixo

981640901
981640901

arijo000@aranzadi.es