SE ERES EMPRESA

Dende o Departamento de Promoción Económica desexamos contar coa súa valoración sobre sa bolsa municipal de emprego, polo que solicitamos a súa colaboración mediante a cumprimentación da seguinte enquisa:

Enquisa empresa

 

SE ERES DEMANDANTE

Dende o Departamento de Promoción Económica desexamos contar coa súa valoración como usuario da bolsa municipal de emprego ,polo que solicitamos a súa colaboración mediante a cumprimentación da seguinte enquisa:

Enquisa demandante