Atrás

Convocanse probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3.

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

Máis información no Departamento de Promoción e Desenvolmento do Concello Arteixo. Avenida de Arsenio Iglesias s/n. Polígono de Sabón, parcela 46.