Atrás

Subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas

Subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente
a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo,
 pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula
 o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta
e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas
 ao seu financiamento
 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141027/AnuncioCA05-221014-0001_gl.pdf