LA BATA DE GUATA

Hostalaría. Cociña ininterrompida todo o día. Organización de eventos, externos ao local, baixo contratación


RÚA XENERAL MOSQUERA PALLEIRO 2 BAIXO - ARTEIXO
15142
Arteixo

617456727 / 881966485

www.facebook.com/batade.guata

juanpazostorreiro@gmail.com