SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS GALEGAS RETORNADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA PARA O ANO 2014

Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes. Orde da convocatoria:  Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. Entidade convocadora:  ...

BASES REGULADORAS DOS PROGRAMAS DE FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL E DE PROMOCION DO COOPERATIVISMO PARA O ANO 2014

(Orde da Xunta de Galicia do 21 de febreiro 2014, publicada no DOG nº46, de 7 de marzo de 2014).   OBXECTO   Promover a incorporación de persoas desempregadas ás entidades de economía social e apoiar o desenvolvemento de proxectos de creación deste tipo de empresas a través dos seguintes programas:   Programa I. Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais. Programa II. Fomento do acceso á condición de socio/a traballador/a. ...

CURSO DE ESCAPARATISMO

O Concello de Arteixo organiza unha acción formativa de escaparatismo dirixido aos comerciantes do municipio, profesionais capaces de mostrar un produto, marca ou outros materiais no espazo comercial dunha tenda, creando unha identidade entre ese produto e a marca, de maneira que se desperte ó interés do consumidor.   Datos do curso: Duración do curso: 60 h Horario: 20:30 h a 22:30 h (luns, martes e xoves) Modalidad: Presencial Número de plazas: 15 persoas ...

RESULTADOS DO PLAN DE EMPREGO NO ANO 2013

A Concellería de Promoción Económica ublica as actuacións levadas a cabo no ano 2013 na área de Promoción Económica (Plan de emprego  municipal 2013)   Ver o documento

A Rede de Innovación Arteixo, respaldará a pymes e emprendedores do municipio para xerar novas oportunidades de negocio.

O Centro Arteixo Innovación acolliu o día 20 de febreiro a presentación do proxecto Red Innovación no que se invisten un millón de euros cofinanciados polo Ministerio de Industria, a través de los Fondos Feder, e o Concello A Rede de Innovación é un programa gratuito que, ata xaneiro do ano 2015, poñerá a disposición de oitenta empresas e emprendedores de Arteixo apoio integral para incrementar a súa competitividade a través da innovación "tecnolóxica e sostible". O proxecto...

SUBVENCIONS PARA A APERTURA DE NOVOS ESTABLECMENTOS COMERCIAIS

  (Orde do 27 de decembro de 2013, da Consellería de Economía e Industria, pola que se establecen bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a apertura de novos establecementos comerciais e se procede á súa convocatoria para o ano 2014).     OBXECTO   Apertura de novos establecementos comerciais.     ACTUACIONS SUBVENCIONABLES   Gastos e investimentos que se...

Publícanse vacantes no Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire.

Publícanse vacantes no Exército de Terra, a Armada e o Exército do Aire.   En Galicia ofértanse 102 prazas en Pontevedra para o Exército de Terra, e 49 prazas na Zona Norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián e Bilbao) para a Armada.           O prazo de presentación de solicitudes para participar nas probas de selección remata o 28 de febreiro.   Poden presentarse mozas e mozos con idades entre 18 e 28...

SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL NO AMBITO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

  SUBVENCIONS PARA O FOMENTO DA PROPIEDADE INDUSTRIAL NO AMBITO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA   (ORDE DO 30/12/-2013 – DOG  DO 24/01/2014)     1.- Beneficiarios/as.   Empresas de carácter privado con personalidade xurídica que estean validamente constituídas no momento de presentación de solicitudes, que teñan o seu domicilio social ou algún centro productivo na Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que os conceptos para...

SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTOS INNOVADORES PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL NO AMBITO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

  SUBVENCIONS PARA INVESTIMENTOS INNOVADORES PARA O CRECEMENTO EMPRESARIAL NO AMBITO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA   (ORDE DO 30/12/-2013 – DOG  DO 24/01/2014)     1.- Obxecto   Incentivar o desenvolvemento de actuacións que incidan na capacidade competitiva das empresas e que incrementen a súa capacidade tecnolóxica e innovadora mediante a dotación de recursos materiais específicos para desenvolver os seus proxectos de...

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral nas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais das familias profesionais de Administración e xestión; Artes Gráficas; Edificación e Obra Civil; Electricidade e Electrónica; Fabricación Mecánica; Hostalaría e Turismo; Imaxe Persoal; Industrias Alimentarias; Informática e Comunicacións;...

6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014

Inscrición para as accións formativas do 6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014. Do 27 ao 31 de xaneiro de 2014 poderase realizar a inscrición nos cursos de formación para desempregados/as do Concello de Arteixo, no Departamento de Promoción Económica, situado no Centro Municipal Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias Parcela s/n, Polígono de Sabón, parcela 46 - Arteixo. Anuncio bases e condicións de participación no 6º plan municipal de...

6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014

Inscrición para as accións formativas do 6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014. Do 27 ao 31 de xaneiro de 2014 poderase realizar a inscrición nos cursos de formación para desempregados/as do Concello de Arteixo, no Departamento de Promoción Económica, situado no Centro Municipal Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias Parcela s/n, Polígono de Sabón, parcela 46 - Arteixo. Anuncio bases e condicións de participación no 6º plan municipal de...

6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014

Inscrición para as accións formativas do 6º Plan Municipal de Formación para o Emprego do Concello de Arteixo 2014. Do 27 ao 31 de xaneiro de 2014 poderase realizar a inscrición nos cursos de formación para desempregados/as do Concello de Arteixo, no Departamento de Promoción Económica, situado no Centro Municipal Arteixo Innovación, Avda. Arsenio Iglesias Parcela s/n, Polígono de Sabón, parcela 46 - Arteixo. Anuncio bases e condicións de participación no 6º plan municipal de...

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DE ESCAPARATES 2013

O venres día 3 de xaneiro do 2014 tivo lugar no Centro Arteixo Innovación a entrega dos diplomas aos gañadores do IX Concurso de Escaparates 2013, que organiza o Concello de Arteixo por medio da Concellaría de Promoción Económica e Turismo. Os gañadores, que recibiron os diplomas de mans do Concelleiro de Promoción Económica e Turismo Manuel Padín, foron: 1º Premio dotado con 900,00 €, para Diana María Fernández Martínez (CATIVOS). 2º Premio dotado con 600,00 €, para...

AXUDAS DO GRUPO DE ACCION COSTEIRA GOLFO ARTABRO

Os Grupos de Acción Costeira (GAC) son entidades de carácter supramunicipal colaboradoras da Consellería do Medio Rural e do Mar na xestión e control das axudas procedentes do Fondo Europeo de Pesca. Están constituídos por distintos axentes tanto públicos como privados da zona especialmente os pertencentes e relacionados co mundo pesqueiro.   O Concello de Arteixo está incluído na área de influencia do GAC Golfo Ártabro, que ten a sede na Avda. do Porto, s/n (Casa do Mar)...

O CONCELLO DE ARTEIXO APOIA A POSTA EN MARCHA DE NOVOS PROXECTO EMPRESARIAIS E Á CONTRATACION DE DESEMPREGADOS

O concello de Arteixo puxo en marcha por segundo ano consecutivo as axudas municipais a creación de empresas e á contratación temporal, dentro do Plan Municipal de Promoción do Emprego 2013, colaborando de forma activa na creación de emprego no municipio de Arteixo. En canto as axudas municipais a creación de empresas, a Concellería de Promoción Económica e Turismo tramitou un total de 56 solicitudes de novos autónomos e empresas. Estas solicitudes significan un incremento cerca dun...

PLAN INTEGRADO DE EMPREGO 2013-2014 (ARTEIXO INTEGRA 2013-2014)

A Conselleria de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, ao igual que no exercicio anterior, cofinanciará xunto co Concello de Arteixo un Plan Integrado de Emprego para os anos 2013-2014. Ten por obxecto á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadores en situación de desemprego, mediante a posta en marcha dun plan integral que combine accións de información, orientación, asesoramento, formación, práctica laboral, prospección de empresas e intermediación...

O CONCELLO DE ARTEIXO ASESORA AOS NOVOS EMPRESARIOS.

    Os técnicos adscritos a Concellería de Promoción Económica e Turismo do Concello de Arteixo asesoraron no que levamos de ano un total de 194 persoas que tiñan algunha idea empresarial para crear negocio dentro do Concello. Trátase dunha acción máis das levadas a cabo ao longo deste ano 2013 co fin de contribuir a potenciar iniciativas desenvolvidas polos arteixáns e que á vez son xeradoras de emprego.   Este é un servicio gratuito que se leva a cabo dende...

IX CONCURSO DE ESCAPARATES DO NADAL 2013

O Concello de Arteixo, a través da súa Concellería de Promoción Económica e Turismo, convoca o IX concurso de Escaparates do Nadal 2013 . Para máis información consultar a páxina web do Concello: www.arteixo.org.

XVII XORNADAS DE COCIÑA DE NADAL

O departamento de Promoción Económica organiza a XVII Xornadas de Cociña de Nadal Nº de prazas: 20 Datas de realización: 9 ao 13 de decembro Horario: 16:30 a 19:30 horas Lugar de realización: Centro de Hostalería "Sucasa" Urbanización SUCASA Avda Alcalde Platas Varela, 152, baixo. Prazo de inscrición: do 27 novembro ao 3 de decembro Lugar de inscrición: Centro Arteixo Innovación Avda. Arsenio Iglesias Polígono de Sabón - parcela...

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

 A Dirección Xeral de Emprego e Formación, a través de resolución do 6 de novembro de 2013, realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral nas seguintes unidades de competencia do Catálogo Nacional de cualificacións profesionais: Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 500 prazas. Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2):...

Solicitude de praza para as Escolas Infantís Públicas de Arteixo curso 2013-2014

Está aberto o prazo de reserva de praza para as escolas infantís públicas de Arteixo para o curso 2013-2014 Prazo:  21 febreiro-20 marzo Lugar:  Departamento de Educación Horario:  09:00-14:00 Prazos de solicitude e adxudicación: Renovación de praza: Do 21 de febreiro ao 20 de marzo Solicitudes novo ingreso: Do 21 de febreiro ao 20 de marzo Publicación de lista provisional: 2 de maio Prazo de reclamacións: Do 3 ao 12 de...

Inicio de expediente sancionador por infraccións en materia sanitaria

No Diario Oficial de Galicia nº 38 de data 22/02/2013 publícase cédula do 30 de xaneiro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Sanidade, pola que se notifica o acordo de inicio do expediente sancionador 2012394AL-CO por infraccións en materia sanitaria.

Horarios Comerciais de Galicia

No Boletín Oficial do Estado nº 52 de data 01/03/2013 publícase a Lei 1/2013, de 13 de febreiro, pola que se modifica a Lei 13/2006, de 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia.