Atrás

SUBVENCIONS PARA A FOMENTAR O REMUDA COMERCIAL 2015

Orde do 20 de Xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2015 (IN216A) (DOG nº 18, de 28 de xaneiro de 2015).

OBXECTO

Facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro, asegurando a súa continuidade e fomentando a rexeneración do tecido empresarial.

BENEFICIARIOS

  • Transmisores que teñan a idade ordinaria para causar dereito a pensión de xubilación.
  • Transmisores que non teñan acadado a idade ordinaria de xubilación, pero cumpridos 64 anos.
  • Adquirentes do negocio comercial.

PRAZO DE SOLICITUDES

Ata ó 31 de agosto 2015.

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

 

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150128/AnuncioCA04-210115-0004_gl.pdf