Atrás

Subvencións do programa do emprego autónomo para o ano 2014

O programa ten como finalidade promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia

Pódense consultar as bases da convocatoria no seguinte enlace.