Atrás

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACION DAS PERSOAS TRABALLADORAS

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACION DAS PERSOAS TRABALLADORAS

 

 

(Orde da Xunta de Galicia do 21 de maio 2014, publicada no DOG nº105, de 4 de xuño de 2014).

 

OBXECTO:

Incentivar á contratación por conta allea que teña por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas traballadoras con maiores dificultades de inserción laboral.

 

PROGRAMAS:

  • Incentivos á contratación indefinida inicial. Programa CONII.
  • Incentivos á transformación de contratos temporais en indefinidos. Programa ESTABILIZA.
  • Incentivos á contratación temporal de colectivos en risco de exclusión social. Programa INSERTA.
  • Incentivos ao contrato para a formación e a aprendizaxe.
  • Incentivos á contratación temporal de persoas mozas desempregadas menores de 30 anos.

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Persoas empregadoras e as empresas que contraten traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo radicados en Galicia.

 

PRAZO DE SOLICITUDES

As axudas previstas nos diferentes programas polas contratacións subvencionables realizadas desde o 05-06-2014 deberán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do contrato temporal en indefinido.

As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a data de publicación desta orde (04-06-2014) poderán presentarse ata o día 4 de xullo de 2014.

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

Enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140604/AnuncioCA05-230514-0001_gl.pdf