Atrás

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACION DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACION DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA XUVENIL

 

 

(Orde da Xunta de Galicia do 12 de agosto de 2015, publicada no DOG nº158, de 20 de agosto de 2015).

 

OBXECTO:

Incentivar á contratación por conta allea das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través de dous programas:

 

  • Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil (ata 8.200 € por contratación).
  • Programa de incentivos á contratación temporal (calquera das modalidades agás o contrato de formación e aprendizaxe), cunha duración mínima de 6 meses (agás prácticas que será de 1 ano) e a súa transformación en contrato indefinido, das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil. As contías do contrato temporal irá en función da duración do mesmo. A transformación do contrato temporal en indefinido será ata 3.700 €.

 

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, que contraten traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados en Galicia.

 

PRAZO DE SOLICITUDES

O prazo xeral será ata o 30 de setembro de 2015. As contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2014 e o 20 de agosto de 2015, o prazo será de ata o 21 de setembro de 2015.

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

Enlace:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150820/AnuncioCA05-130815-0002_gl.pdf