Atrás

Novas datas a realizar o curso de Primeiros Auxilios ISSGA

As novas datas a realizar o curso de Primeiros Auxilios no Concello de Arteixo serán do 24 de novembro ao 28 de novembro do 2014 de 16:00 a 20:00 de lúns a venres.

Máis información:

/documents/20182/0/ARTEIXO.pdf/496be0de-5e61-4267-b3d5-f1c3bfa5215f