Atrás

INCENTIVOS AS EMPRESAS DE BASE TECNOLOXICA(IEBT)

PROGRAMA DE INCENTIVOS AS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLOXICA (IEBT)

 

 

(Orde da Xunta de Galicia do 9 de xuño 2014, publicada no DOG nº114, de 17 de xuño de 2014).

 

FINALIDADE

Impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica en Galicia.

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS

Empresas privadas, incluídos autónomos, que se constitúan e inicien a súa actividade no prazo dun ano desde que o proxecto empresarial foi cualificado como Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica (IEBT).

 

AXUDAS E SUBVENCIONS

  • Axuda á creación directa de emprego estable.
  • Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
  • Apoio á función xerencial.
  • Subvención financeira.
  • Axuda para o inicio e posta en marcha da actividade.

 

PRAZO DE SOLICITUDES

Para o ano 2014, o prazo xeral de presentación de solicitudes finalizará o 30 de setembro de 2.014.

 

 

Máis información en:

CENTRO ARTEIXO INNOVACION

Concelleria de Promoción Económica e Turismo

Avda. Arsenio Iglesias, Parc.46 (Arteixo)

Tfº981640572.

 

Enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140617/AnuncioCA05-110614-0001_gl.pdf