Atrás

ENTREGA DE DIPLOMAS DO 6º PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DO CONCELLO DE ARTEIXO, 2014.

ENTREGA DE DIPLOMAS DO 6º PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DO CONCELLO DE ARTEIXO, 2014.

 

Accións formativas desenvolvidas no ano 2014 con fondos municipais:

 

-Curso de Auxiliar de Axuda a Domicilio: 15 alumnos

-Curso de Auxiliar de Xeriatría: 15 alumnos.

-Curso de Operacións Básicas de Restaurante-Bar: 15 alumnos

-Curso de Xestión de Ludotecas e Actividades de Ócio e tempo de lecer: 15 alumnos.

-Curso de Cociña (1º edición): 15 alumnos

-Curso de Limpeza de Superfícies e Mobiliário en Edifícios e Locais: 15 alumnos.

-Curso de Actividades Auxiliares en Viveiros, Xardíns e Centros de Xardinería: 15 alumnos.

-Curso de Operário/a de Caixa-Repoñedor/a: 15 alumnos.