Atrás

CONVOCATORIA PÚBLICA DE RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL

Resolución do 27 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

Serán 2.110 prazas nas unidades de competencia das cualificacións profesionais de:

  • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas
  • Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas
  • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas
  • Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas
  • Información xuvenil (SSC567_3): 50 prazas
  • Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 100 prazas
  • Transporte sanitario (SAN025_2): 200 prazas

 

Máis información no Departamento de Promoción Económica do Concello. Avenida de Arsenio Iglesias s/n. Polígono de Sabón, parcela 46.