Atrás

CENTRO DE EXCELENCIA PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DAS PEMES GALEGAS

 

CENTRO DE EXCELENCIA PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DAS PEMES GALEGAS  

O Centro de Excelencia para a internacionalización das pemes é un novo servizo dedicado ao desenvolvemento do potencial innovador e internacionalización das PEMES galegas, especialmente nas fases de iniciación das súas operacións internacionais.
Promovido polo Igape e a Escola de Organización Industrial (EOI), o Centro está cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e polo IGAPE.

BENEFICIARIOS:
PYMEs, incluíndo autónomos, que teñan o seu centro de actividade ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, que desexen incorporar melloras innovadoras de mercado orientadas á internacionalización.
A participación é gratuíta.

ACTIVIDADES:
•    Talleres sector/país
•    Consultoría para a elaboración de plan de internacionalización.
•    Asistencia para crear grupos de internacionalización.

Inscrición (prazas limitadas)

www.igape.es