Atrás

ACREDITACION DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS ATRAVES DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a orde pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral nas familias profesionais de:

Xestión Administrativa, Xardinaría e Floraría, Preimpresión Dixital, Construcción, Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación, Proxectos de Edificación, Proxectos de obra civil, Instalacións eléctricas e automáticas, Instalacións de telecomunicacións, Mecanizado, Soldadura e caldeiraría, Cociña e gastronomía, Servizos en Restauración, Xestión de Aloxamentos Turísticos, Panadaría, respostaría e confeitaría, Sistemas Microinformáticos e redes, Instalacións Frigoríficas e de Climatización, Instalacións de Producción de Calor, Carpintaría e Moble, Instalación e Amoblamento, Laboratorio de análise e de control de calidade, Emerxencias Sanitarias, Farmacia e Parafarmacia, Educación Infantil, Carrozaría, Electromecánica de vehículos automóviles.

Para máis información consultar o  DOG:       

/documents/20182/0/AnuncioG0164-181214-0002_gl%282%29.pdf/b9ab4a2e-a02b-4f0e-af31-2c3c185b7a49