SELA

Solución integral en seguridad laboral. Venda de equipos de protección individual e colectiva: cascos, luvas, sistemas anticaídas e roupa de traballo. Solucións integrais en seguridade laboral


Avda. da Prensa, parcela 55 Bis - Arteixo
15142
Arteixo

981173600
981177616

www.sela.es

info@sela.es