MCG ELECTRICIDAD

M.C.G. electricidade é unha empresa dedicada ao deseño, execución, reparación e mantemento de todo tipo de instalacións eléctricas, I.C.T (infraestrutura común de telecomunicacións) e redes de comunicación de datos.


RÚA MARÍA CALLAS 4, BAIXO - ARTEIXO
15140
Pastoriza

981607004 / 626510346
981647565

www.mcgelectricidad.com

mcg@mcgelectricidad.com