ESCOLA INFANTIL OS CATIVIÑOS

En os cativiños ofrecemos un servizo de escola de 0 6 años no que temos atención asistencial e educacional, comedor, transporte. O horario é de 7:00 a 20:30 ininterrumpido durante todo o ano. Profesores coa titulación correspondente a cada idade. Avá


RÚA MAESTRO MATEO 3 - ARTEIXO
15142
Arteixo

981600948

oscativinos@terra.com