MARISCOS Y PESCADOS CATOIRA

Venda de marisco: centola, nécora, camarón, lagostino, lumbrigante, lagosta, boi, ... Todo o marisco é autóctono. A venda de marisco ten que ser por encargo. Venda por xunto e polo miúdo


RÚA PEDRA DO XIRO 26 - ARTEIXO
15142
Arteixo

981601566
981601566