GAS NATURAL

Produción de enerxía eléctrica. Central de Ciclo Combinado


Central de Sabón. Avda. do Embalse s/n - Arteixo
15142
Arteixo

981600600
981600612

www.gasnaturalfenosa.es